โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562

"เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"นายกฯมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

นายกฯมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
ตรงกับเสาร์ที่ 12 ม.ค. 62 จัดงานส่วนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการ

คำขวัญวันเด็ก – วันที่ 14 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ว่า

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

โดยจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 ในส่วนกลางจะจัดที่กระทรวงศึกษาธิกา

โดยนายกฯ ต้องการสื่อให้ให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อ ยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รัก และยึดมั่นใจสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถก็จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ นายกฯยังส่งความรักและปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทย และอวยพรให้มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติ อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป


 
 
 

 

....