เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือ "พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์"


วธ-สวธ. เปิดตัวหนังสือจดหมายเหตุฉบับรอง “พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์” รวมภาพป้ายแสดงความรักที่มีต่อในหลวง
รัชกาลที่ 9 พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดผ่าน www.culture.go.th
 

วันนี้(31 ต.ค.)ที่ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า เนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุฯ
พิจารณาจัดพิมพ์หนังสือและแผ่นพับอันเนื่องด้วยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ น้อมเกล้าฯ
ถวายเป็นอนุสรณ์ถึงการพระราชพิธีสำคัญยิ่งในครั้งนี้ จำนวน 11 รายการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ หนังสือจดหมาย
เหตุฉบับรอง “พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์”


นายวีระ กล่าวต่อไปว่า หนังสือเล่มนี้ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดทำขึ้นโดยรวบรวมภาพป้ายขนาดใหญ่ (Billboard) ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่สุดแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของมวลพสกนิกร โดยร่วมมือกับนายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ถ่ายภาพ) ปี2552 เป็นหัวหน้าคณะช่างภาพบันทึกภาพป้ายขนาดใหญ่ (Billboard) ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้ง 77จังหวัด รวมเป็นภาพป้ายทั่วประเทศ
กว่า 500ป้าย ที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐเอกชน ได้พร้อมใจกันจัดทำขึ้นหลังจากวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีทั้งที่ปรากฏเห็นชัดเจนในท้องถนนหลวง ใจกลางเมืองหลวง หรือใจกลางจังหวัด หรือในสถานที่ราชการต่าง ๆ
ตลอดจนสถานที่สาธารณะ และทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกล ในทุ่งนา ป่าเขาและบนดงดอยถิ่น
ล้วนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความอาลัย ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนตำบลใด โดยประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ Flip Book ได้ที่ www.culture.go.th


ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/607375
 
 
 

 

....

   
   
 
 
   
 
 
   
   
   
 

 

   
  
ติดต่อโรงเรียน โทร 0-2912-8888, ฝ่ายควบคุมรถโรงเรียน 089-1777427  หรือ กดที่นี่