จัดกิจกรรม "ทำความดี ถวายในหลวง ถวายเทียนพรรษา งดเหล้าเข้าพรรษา"
 
Web Album Maker 2.2